Sing Who You Are Academy ONLINE

WIJZIGINGEN

Wij streven er voortdurend naar om onze programma’s te optimaliseren. Je gaat er mee akkoord dat kleine wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder je hier vooraf van op de hoogte te stellen. Het doel is echter te allen tijde dat het programma zo waardevol mogelijk is voor jou als deelnemer.

BETALING

Er kan betaald worden in termijnen of het volledige bedrag in 1 keer.

Indien je kiest voor het betalen in termijnen wordt er maandelijks een factuur gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Indien deze termijn verstrijkt zal er een 1e herinneringsfactuur worden gestuurd met een betalingstermijn van 7 dagen. Als deze ook verstrijkt zal er een 2e herinneringsfactuur worden gestuurd met wederom een betalingstermijn van 7 dagen en wordt er 10% van het factuurbedrag extra in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van deze 2e herinnering zal er contact worden opgenomen om het verdere verloop van het traject te bespreken.

Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaar je de volledige betaling voor dit programma te voldoen. Voor aanvang van het traject dient het eerste termijnbedrag te zijn voldaan dan wel het volledige bedrag als je hebt gekozen voor in 1 keer betalen.

De betalingsverplichting blijft bestaan, ook als je om welke reden dan ook 1 of meerdere online bijeenkomsten niet hebt kunnen bijwonen.

ANNULERINGSBEDING

Afzien van het traject kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de eerste online meeting.

BEEINDIGING DOOR CHRISTEL PETERS COACHING

Wij doen onze uiterste best om jouw deelname aan het programma tot een positieve ervaring te maken, voor jou en de andere deelnemers. Een respectvolle, positieve en betrokken houding worden dan ook van jou gevraagd, richting ons en

de andere deelnemers. Indien wij van mening zijn dat de afspraken niet worden nagekomen en dat de houding van een deelnemer de organisatie en/of andere deelnemers schaadt zijn wij bevoegd om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. De betalingsverplichting blijft dan wel van kracht.

RESULTATEN DISCLAIMER

Wij doen ons uiterste best om jou optimaal te laten groeien middels het programma. Wij kunnen echter geen garantie geven dat het traject het door de deelnemer gewenste resultaat gaat opleveren. Door je aanmelding voor dit programma geef je aan te begrijpen dat je er zelf voor verantwoordelijk bent aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten en de volledige potentie uit het programma te halen. We geloven in jou, je potentie en je kracht. Wij geven onze volle commitment aan jou en zien graag dat jij het maximale uit het programma haalt.

GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

Wij respecteren jouw privacy en gaan hier zeer zorgvuldig mee om. Wij vragen jou ook zorgvuldig om te gaan met de informatie van andere deelnemers. Wat de deelnemers onderling delen, blijft onder de deelnemers. Zowel online als offline informatie dient geheim gehouden te worden. Elke deelnemer moet zich veilig voelen en zijn!

OVERMACHT

Mocht Christel Peters in het uitzonderlijke geval van overmacht niet in staat zijn om gemaakte afspraken voor dit traject na te komen, dan zal er voor vervanging gezorgd worden in de vorm van een andere gekwalificeerde coach.

GEBRUIK BEELDMATERIAAL

De deelnemer geeft toestemming dat live sessies opgenomen kunnen worden. Het eventuele gebruik van dit materiaal zal altijd pas na overleg met de deelnemer(s) plaatsvinden.

 

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing